Anunț publicitar SEAP ADV1029040

 

Acord cadru Servicii de paza pentru unitatile de invatamant preșcolar din sectorul 4

Clarificari  13.08.2018:

  1. FORMULAR 11 Rectificat
  2. Erată: În cadrul cap. III.2.3 a) Capacitatea tehnică și/sau profesională – Cerința 3 „Lista cu personalul de pază angajat” în loc de „testele de pază” se va citi „atestatele de pază”
  3. Întrebare: Oferta tehnică se va prezenta prin completarea Formularului 9 sau printr-o descriere punct cu punct a cerințelor din Caietul de sarcini.Răspuns: Precizăm că în vederea facilitării analizei ofertelor depuse de operatorii economici, elementele fișei de date și ale caietului de sarcini trebuie menționate în coloana din stânga, iar modul de îndeplinire a acestora în coloana din dreapta a Formularului 9.

PV deschidere oferte AC paza

 

Anunt privind amanarea calendarului procedurii simplificate proprie – servicii de paza

(afisat pe 21.08.2018, ora 19:30)

 

Proces-verbal al sedintei de deschidere a ofertelor

(afisat pe 22.08.2018, ora 16:40)

 

Raport evaluare etapa 1 

(afisat pe 22.08.2018, ora 16:40)

 

Invitatie la reofertare

(afisat pe 22.08.2018, ora 16:40)

 

Precizare transmitere documente reofertare

(afisat pe 23.08.2018, ora 11:50)

 

Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor – Etapa 2

(afisat pe 23.08.2018, ora 17:50)

 

Erata

(afisat pe 24.08.2018, ora 12:35)

 

Raspuns contestatie 

(afisat pe 24.08.2018, ora 12:35)

 

Solicitare de clarificari

(afisat pe 27.08.2018, ora 17:50)

 

 

Raport procedura paza

Comunicare TeamGuard

Raportul procedurii – Pază 04.09

Comunicare Senzor Guard

Comunicare Protect NPG

Comunicare Ambasador Group

Comunicare Ares Guard