Borderou cu notele obținute la proba scrisă desfășurată în data de 28.03.2019, pentru ocuparea funcției contractuale de consilier, grad profesional IA din cadrul Biroului Investiții și Achiziții Publice și Biroului Administrativ